In de linker kolom ziet u wat ik voor u doe , in de rechter kolom leest u wat dat voor u betekent:

Aanbod van diensten :

 • maken van een ontwerp
 • presenteren van het ontwerp in 3D-voorstelling
 • aanvragen van een principe-goedkeuring bij gemeente
 • Opvragen van offertes
 • opstellen van een financieel overZicht
 • uittekenen van het ontwerp in:
  • situatietekening
  • plattegrond
  • gevelstekeningen
  • doorsneden
  • detailtekeningen en traptekening
  • constructietekeningen
  • bouwbesluittekeningen
  • brandveiligheidstekening
  • installatietekeningen (elektra, water, gas, verwarming, riolering, HWA)
 • opstellen van een funderingsadvies en sondering
 • opstellen van een constructieberekening
 • uitvoeren van een onderzoek naar bodemverontreiniging, met rapportage
 • uitvoeren van een asbestinventarisatie, met rapportage
 • opstellen van een installatieplan (elektra, water, gas, verwarming, riolering, HWA)
 • onderzoek naar mogelijkheden warmte-/koudeopslag en/of WKK-installatie
 • onderzoek naar rentabiliteit van zonnepanelen
 • onderzoek naar subsidies (gem./prov./rijk,sloop, samenvoeging, EIA, MIA, Vamil, BTW)
 • opstellen van EPG-berekening
 • opstellen van een ventilatieberekening
 • opstellen van een daglichtberekening
 • opstellen van Milieuprestatie/Breeam rapport
 • opstellen van akoestisch rapport
 • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012
 • Opstellen van een Veiligheidsplan (tijdens de bouw)
 • Opstellen van een ruimtelijke onderbouwing
 • Uitvoeren van een archeologisch onderzoek
 • het aanvragen van de bouwvergunning
 • aanvragen van een gebruiksvergunning
 • aanvragen van de Drank- en Horecavergunning
 • aanvragen van milieumelding
 • aanvragen van activiteitenmelding
 • aanvragen van een uitrit
 • aanvragen van een aanlegvergunning
 • aanvragen van een kapvergunning
 • aanvragen van een watervergunning
 • aanvragen van een monumentenvergunning
 • aanvragen van een (gewijzigde) milieuvergunning
 • aanvragen van een sloopvergunning (denk aan stortbon !
 • uitvoeren van een opleverkeuring, aankoopkeuring of opname huidige bouwkundige staat
 • goede raad van een bouwkundig expert
 • kiezen van een geschikt bouwbedrijf
 • raming of beoordeling van de bouwkosten

 

Aanbod van oplossingen voor u :

een concept samenstellen

een indruk krijgen van het concept

bevestiging van de mogelijkheden

verkenning van de kosten

beheersing van de kosten

concreet maken van de plannen en consequenties

maken van een duidelijke opdracht aan aannemer

contract opstellen

 

 

 

 

 

technisch onderzoek

onderzoek op locatie

 

een veilige locatie creeren

aansluitingen en voorzieningen

energiebehoefte plannen

financiele besparingen en terugverdienmodellen

 

verantwoording voor de bouwvoorschriften en de vergunning

 

 

 

 

 

 

 

vooronderzoek / bouwmogelijkheden / toestemmingen

 

begeleiding tijdens de bouw en de afronding (oplevering)