Asbest is een raar verschijnsel;

  1. het is een natuurproduct en toch giftig ?
  2. het is onverwoestbaar en toch gaan de asbest dakplaten na zo'n 40 jaar kapot ?
  3. het is jarenlang toegepast en nu moet het 'zonodig' binnen een paar jaar opgeruimd worden?
  4. het maken was goedkoop en het verwijderen is duur (dat is met de meeste bouwmaterialen andersom) ?

 

 

1. Veel natuurproducten  zoals aardolie zijn ook giftig

en zelfs de levende planten zoals berenklauw en bepaalde bessen zijn giftig. Hout en schors kan ook giftig of irriterend zijn.asbest is een natuurprodukt en op de plaats waar het is ontstaan, is het geen enkel gevaar voor ons. Maar we dachten vroeger een goede grondstof te hebben gevonden om allerlei vormen te maken en te versterken. Bijna niemand wilde de gevaren voor de gezondheid onder ogen zien. De producenten hebben zich daar niets van aangetrokken. Toch was/is al heel lang bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Zelfs de Grieken, Romeinen en Egyptenaren wisten dit al !

http://www.asbestos.com/asbestos/history/
While Greeks and Romans exploited the unique properties of asbestos, they also documented its harmful effects on those who mined the silken material from ancient stone quarries. Greek geographer Strabo noted a "sickness of the lungs" in slaves who wove asbestos into cloth. Roman historian, naturalist and philosopher, Pliny the Elder, wrote of the "disease of slaves," and actually described the use of a thin membrane from the bladder of a goat or lamb used by the slave miners as an early respirator in an attempt to protect them from inhaling the harmful asbestos fibers as they labored.

 

 

2.   Het is op zichzelf onverwoestbaar,

maar de samenstelling van de cement veranderd door invloed van het weer en de zuren in de lucht, verbreekt de hechting en binding van de cement. Dat maakt dat de dakplaten verweren , poreus worden en door vorst, wind- en sneeuwbelasting breken. Cement wordt aangetast , zelfs door zuiver water, maar vooral door zouten, zuren en oliën. in een landelijke omgeving versnelt het ammoniakgas uit de mest het verweringsproces. (zie "betonbouw', door Ir.J.Ritzen)

Dus door het uit elkaar vallen van de hard geworden cement, komen de asbestvezels vrij. Omdat dakplaten blootstaan aan weersinvloeden en zure dampen, verweren die dakplaten sneller dan binnentoepassingen. Omdat ze aan beide zijden grenzen aan de buitenlucht, verspreiden die vezels zich sneller in de omgeving.

Met name die factoren maken dat asbesthoudende dakplaten met voorrang gesaneerd moeten worden; Ze vormen een groter risico dan andere (binnen) toepassingen van asbest. En toevallig zijn die ook heel eenvoudig te controleren door de overheid.... 

 

3. Het moet nu plotseling worden opgeruimd. Waarom nu en waarom deze grootschalige actie ?

Wetenschappers, overheid en bijna iedereen die betrokken was bij de productie en toepassing van asbest, was op de hoogte van de gevaren. Natuurlijk hadden de verantwoordelijken boter op hun hoofd, en was de winst op dat moment belangrijker dan de consequenties. Na grootschalige toepassing sinds 1950 zijn bijna alle asbesthoudende dakplaten verweerd en dus een bron van risico. Voor de eigenaar, voor de gebruiker en voor de omgeving. Dat maakt het een maatschappelijk probleem en dat is een belangrijke reden dat de overheid om zich ermee moet bemoeien. Persoonlijk vind ik het jammer dat juist de meest verwaarloosde gebouwen, die er het slechtst aan toe zijn, niet door die overheid met voorrang worden gesaneerd.

U bent blijkbaar een eigenaar van asbesthoudende gebouwen, want u leest dit artikel. U kunt zelf heel goed beoordelen of uw gebouw er slecht aan toe is. Dan adviseer ik u snel te laten saneren, want de kosten voor het opruimen van scherven, zijn vele maken hoger dan het opruimen van platen die nog intact zijn. Inmiddels is de subsidie van €4,50/m² nu beschikbaar, ook zonder de verplichting van zonnepanelen. Als u wel zonnepanelen plaatst, dan krijgt u nog eens €4,50/m². Daar kunt u behoorlijk mee besparen. Ik kan voor u een rekenmodel maken, met daarin alle uitgaven en besparingen. In sommige gevallen komt daar over 15 jaar zelfs een positief getal uit ! Nodig mij uit zonder verplichtingen !

 

4. Het maken was goedkoop, maar het verwijderen is duur.

Helaas is het verwijderen kostbaar. Juist omdat het zo makkelijk zich verspreid in de lucht, is het verwijderen gevaarlijk voor de gezondheid van de saneerders. Niet veel mensen staan graag op een dak dat soms verrot is, in de wind, kou of juist in de hete zon, met een luchtdicht pak aan, handschoenen, rubber laarzen en een knellend gelaatsmasker dat het ademhalen moeilijk maakt. Niet veel mensen zijn bereid om omhoog te worden gehesen in een slingerende werkbak aan de kraan of op een wiebelend platform aan een hoogwerker. Niet veel mensen zijn bereid om 4x per dag in een aanhangwagen te douchen en zich 4x per dag weer in zo'n pak te hijsen.Met het risico dat je pak scheurt, je masker of je filter lekt, en je dodelijke stoffen inademt.

Daarbij betaalt het bedrijf duizenden euro's per jaar aan certificering, opleiding en stortkosten. En riskeert boetes van tienduizenden euro's voor het maken van procedurefouten.

Als je het zo bekijkt, is saneren niet eens zo heel duur.

 

Al deze factoren maken het saneringsdeel complex. U wilt dat het goed gebeurt en u wilt deskundige hulp. Ik ben gecertificeerd en opgeleid in het onderzoeken en herkennen van asbest en gevaarlijke situaties met asbest. Ik ben gecertificeerd en opgeleid om risico's in te schatten en een plan van aanpak op te stellen.

Ik heb veel kennis en ervaring met het vinden van een goede saneerder, het maken van een planning en het herstellen van het dak. Ik weet welke subsidies en besparingen er mogelijk zijn, of zonnepanelen voor u iets opleveren en welke dakplaten u het beste kiest. Ik regel de goedkeuring van de gemeente , ik maak een duidelijk kostenoverzicht en ik maak een nette bouwkundige tekening, die u ook in de toekomst goed kunt gebruiken voor uw bedrijfsinrichting.

Dat maakt mij het meest geschikt, om uw saneringsproject te begeleiden. 

Kopieer en plak deze tekst in de email (klik op de rode tekst) :

 

Beste André Gruisen,

Ik heb een asbesthoudend gebouw en daarover wil ik graag vrijblijvend advies. Wil u met mij contact opnemen ?

Mijn naam, adres en telefoonnummer :

 

graag tot binnenkort.

met vriendelijke groeten,

André Gruisen