Horeca vergunning, drankvergunning, activiteiten en milieuvergunning, brandveiligheid en gebruiksvergunning

 

Horeca-vergunningen zijn heel verschillend; ze zijn precies toegesneden op één unieke Horeca-inrichting.

De meest bekende is de Drank- en Horeca vergunning, die direct volgt uit de Drank en HorecaWet.

Dan is er de Activiteitenmelding en de milieumelding. Deze gaan over de soort activiteiten die plaatsvinden en de intensiteit, de omvang van het bedrijf.

En voor de wat grotere inrichtingen (meer dan 50 personen en/of nachtverblijf) is er de brandveiligheidsvergunning, de brandbeveiligingsvergunning of de gebruiksvergunning genaamd.

Voor al deze vergunningen kan ik je tegen een zeer voordelig en vast tarief een vergunning garanderen ! Zoals met al mijn aanbiedingen geldt ook hier: No Cure, No Pay !!!