ASBEST - SANERING

januari 2016:

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven en non-profit organisaties . Aanvragen vanaf 4 januari 2016, tot eind 2019, binnen 6 maanden na verwijdering, via RVO.nl.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Om maximaal te profiteren, pakt u het beste alles in één keer aan. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Voorheen was dat 250m².

De subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor wie ?

Bedrijven kunnen gebruikmaken van 2 fiscale regelingen (EIA en VAMIL) en de "Subsidieregeling verwijderen asbestdaken" om asbest te verwijderen.

Indien u agrariër bent, klik hier;
Indien u een voormalige agrarische onderneming hebt, klik hier;

Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. 

Indien u een voormalige agrarische onderneming hebt, klik hier;
Indien u eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok bent (particulier), klik hier

Het lijkt er op dat de twee subsidieregelingen ('asbest eraf, zonnepanelen erop' en 'verwijdering asbestdaken') tegelijkertijd gelden. Dat zou in sommige gevallen een subsidiebedrag kunnen opleveren van 2x €4,50 = €9,- /m²  !! Ik kan me voorstellen dat één van de twee aanvragen geweigerd wordt, maar het is het proberen waard.

Ik kan voor u offertes aanvragen voor inventarisatie, voor sanering, voor een nieuw dak en voor zonnepanelen. Hiervan maak ik een samenvatting en een rapportage van de kosten en baten. U heeft dan een boekwerk, waarmee u direct de meest gunstige aanbieding in opdracht kunt geven. Bovendien weet u het eindbedrag dat u voor dit jaar als investering kunt opvoeren.

Voor mijn advies betaalt u  € 500,- ex BTW* en daarvoor krijgt u:

- inventarisatierapport (* voor dakbedekking + € 450,-)
- offertes (minimaal 3) voor sanering,
- offertes (minimaal 3) voor een nieuwe dakbedekking en eventueel herstelwerk,
- offertes (minimaal 3) voor zonnepanelen
- kosten/batenanalyse, bij minimale hoeveelheid zonnepanelen
- kosten/batenanalyse, bij volledig dekkende hoeveelheid zonnepanelen- goedkeuring van gemeente
- bezoek en gesprek ter plaatse vóóraf en een toelichting en advies achteraf.
- een rapportage waarmee u meteen opdracht kunt verstrekken aan de meest gunstige aanbieder

Elke keer blijkt, dat mijn advieskosten ruimschoots worden terugverdiend *. Als referenties kan ik u bijvoorbeeld de volgende adressen aanwijzen:

 • Rijksweg 3, 4 en 13 te Eede
 • Brieversstraat 45 te Eede
 • Mosterdweg 5 te Oostburg
 • Olieweg 7 te Aardenburg
 • Herenweg 40 te Aardenburg
 • St Bavodijk 15 te Nieuwvliet

Als gecertificeerd Inventariseerder Asbest kan ik u ook adviseren op asbest in gebouwen, verborgen en zichtbaar, preventie en risico-inventarisaties.

 

* ik garandeer dat ik een betere aanbieding kan maken dan u !

Dus ook als u al offertes heeft gevraagd, dan zal mijn aanbieding beter zijn. Zo niet, betaald u mij niets !

 

november 2015:

De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is in de meeste provincies met één jaar verlengd. Agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 1 oktober 2016.

De regeling ziet er globaal als volgt uit:

 • 4,5 euro subsidie per m2 asbestdak
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
 • Plaatsing van minimaal 5kW-piek aan zonnepanelen
 • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie

Ik maak turn-key projecten voor uw asbesthoudende gebouwen. Een rapportage vat alle offertes samen en toont de kosten en besparingen. Elke keer blijkt, dat mijn aanbiedingen voor turn-key asbestsaneringsprojecten zeer op prijs worden gesteld. Bovendien worden mijn advieskosten ruimschoots terugverdiend, door mijn uitgebreid netwerk en onderhandelingen. Profiteer ervan !

Ik daag u uit: als u al offertes heeft ontvangen, betaalt u de helft van wat u met mij bespaart.

Dus als u nu offertes heeft ontvangen van totaal €11.000,- en ik kan u een aanbieding doen voor €10.000,-, dan is uw voordeel €1000,- . U betaalt mij de helft, dus €500,- en u heeft €500,- voordeel.

 

-----------

 

                                                          -------------